Tuesday, October 25, 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ!


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο Σεβ. Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος σε άρθρο του στο ιστολόγιο “Φως Φαναρίου”, που επιγράφεται “Μετερίζια και έκτροπα διαχρονικά”, καταπιάνεται με το σημαντικό θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανθρώπων -πολλές φορές παιδιών- στους κόλπους του Παπισμού και όχι μόνον.

Είναι άξιος κάθε επαίνου ο Σεβ. Χαλκηδόνος επειδή στηλιτεύει το φαινόμενο πλήν όμως δεν προτείνει με το άρθρο του λύση απαλλαγής από αυτό.

Το πιο ουσιαστικό -αναφέρομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία που μας ενδιαφέρει άμεσα- είναι να προσέχουν πολύ οι επίσκοποι ποιους χειροτονούν.

Αν εφαρμόζοντο οι Ιεροί Κανόνες το φαινόμενο των σεξουαλικών παρεκτροπών θα ελαχιστοποιείτο. Οι επίσκοποι πρέπει να χειροτονούν κάποιο κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και αφού είναι βέβαιοι ότι δεν έχει κώλυμα ιερωσύνης και αφού ο υποψήφιος κληρικός είναι σε ηλικία που οι Ιεροί Κανόνες επιτρέπουν τη χειροτονία του.

Η συμμαρτυρία του πνευματικού είναι απαραίτητη και οι επίσκοποι πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι έμπειροι και ευλαβείς πνευματικοί παρακολουθούν για χρόνια την πνευματική πορεία των υποψήφιων κληρικών.

Ένα δεύτερο στοιχείο που προλαμβάνει ή ελαχιστοποιεί αυτά τα παρέκτροπα είναι η μηδενική ανοχή τους όταν γίνονται γνωστά. Με συνοπτικές διαδικασίες σύννομες με το γράμμα και το πνεύμα των Ιερών Κανόνων οι ασχημονούντες κληρικοί πρέπει να απομακρύνονται από το άγιο θυσιαστήριο.

Καλόν είναι να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος ανέχεται πολλές ελλείψεις σε ένα κληρικό αλλά αν παρεκτραπεί σε θέματα σεξουαλικά σκανδαλίζεται αφόρητα. Γκρεμίζονται κυριολεκτικά συνειδήσεις όταν συμβαίνουν αυτά τα έκτροπα. Γι’ αυτό οι αρχιερείς πρέπει να προσέχουν ποιους χειροτονούν και πρέπει να απομακρύνουν αμέσως όσους παρεκτρέπονται.

Είναι δυνατόν να προβληθεί το επιχείρημα ότι η έλλειψη υποψηφίων για την ιερωσύνη  “αναγκάζει” τους αρχιερείς ορισμένες φορές να κάνουν τα στραβά μάτια στη χειροτονία κληρικών. Το επιχείρημα αυτό είναι έωλο. Είναι πολύ προτιμότερο να υπάρχει έλλειψη παρά αηδία ιερέων.

Ορθές και επίκαιρες οι επισημάνσεις του Σεβ. Γέροντος Χαλκηδόνος Αθνασίου, που μας έδωσαν την αφορμή για να χαράξουμε αυτές τις σκέψεις.

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ!


ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ ΟΣΟΙ ΖΗΤΟΥΝ “ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ” ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ


ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ ΟΣΟΙ ΖΗΤΟΥΝ “ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ” ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ
=====

Ἡ Ἑλληνική κοινωνία εἶναι ὀργανωμένη μέ κανόνες, πού εἶναι οἱ χριστιανικοί κανόνες καί ἑπομένως εἶναι τραγικό λαθος ἡ πολιτική βούληση πού θέλει νά ὁδηγήσει σέ θρησκευτικό ἀποχρωματισμό τήν ἑλληνική κοινωνία στό ὄνομα τῆς δῆθεν προόδου, γιατί στήν ἑλληνική κοινωνία οἱ θεσμοί συλλειτουργοῦν ἐπειδή συλλειτουργοῦν οἱ ἀνθρώπινες προσωπικότητες. Βέβαια στίς κοινωνίες ὑπάρχουν πολίτες μέ θρησκευτική συνείδηση καί πολίτες χωρίς αὐτήν ἀλλά αὐτό ἀποτελεῖ ἐπιλογή καί ἀνάγεται σέ ἀτομικό δικαίωμα προστατευόμενο συνταγματικά. Ἡ καθιέρωση ὅμως πολιτειακά τοῦ «διαχωρισμοῦ» τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν εἶναι τραγικά ἀγεφύρωτη ἔκπτωση.

«διαχωρισμός» χωρίς νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν ἡ συλλειτουργία τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, ἡ ἰδιομορφία τοῦ πολιτιστικοῦ καί Ἐθνικοῦ παρελθόντος, οἱ ἀντιλήψεις καί ἡ ἰδιοσυγκρασία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι μία ἀφελής συνθηματολογία πού περιέχει μόνο ἄγνοια καί προκατάληψη.

Τό σύστημα τῆς συναλληλίας πού ἰσχύει σήμερα μέ τό Σύνταγμα τοῦ 1975 καί τόν Καταστατικό Χάρτη εἶναι καθεστώς διακριτῶν ρόλων ἀφοῦ Ἐκκλησία καί Πολιτεία εἶναι κοινωνίες διάφορες, συναφεῖς ὅμως καί συνεχόμενες μέ συνεργασία κοινωνικά ἀναγκαία καί ἀναπόφευκτη. Ἡ ἱστορική ἐμπειρία ἐφαρμογῆς τοῦ συστήματος τόσο στήν χιλιόχρονη βυζαντική περίοδο καί τήν ὀθωμανική κατοχή, ὅσον καί στήν περίοδο τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ νομική αὐτή κατάσταση δέν ἔβλαψε οὔτε τήν Ἑλληνική κοινωνία, οὔτε τά δικαιώματα τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί ἐπί τέλους θέτει τό ἐρώτημα πού δέν συνδέεται ἄμεσα μέ τήν συνταγματική ἀναθεώρησι, ἡ μετατροπή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ὁποία πολυειδῶς ὀφείλει τό Ἔθνος ἀπό εἰδικό Ν.Π.Δ.Δ. σέ ἁπλό Σωματεῖο ἤ Ἕνωση προσώπων θά συμπαρασύρει καί τό ὑφιστάμενο νομικό καθεστώς τῶν Μουφτειῶν τῆς Μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς πού προβλέπεται ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης καί τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων; Γιατί κάτι τέτοιο δέν προαναγγέλεται. Συνεπῶς ἀντιλαμβάνεται κανείς εὐχερῶς ὅτι μέ τήν πρότασή αὐτή κηρύσσεται οὐσίᾳ διωγμός κατά τῆς Μάννας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μόνον. 

ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΑ ΑΚΟΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ


ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΑ ΑΚΟΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Για 85 χρόνια περίπου  (από το έτος 1934) ο Ναός της Αγίας Σοφίας λειτουργούσε ως μουσείο. Τώρα με απόφαση της Τουρκικής κυβέρνησης διορίζεται μόνιμος ιμάμης. Στο Ναό που άλλοτε οι Ορθόδοξοι δοξολογούσαν τον αληθινό Τριαδικό Θεό και  ακουόταν το ‘’μία δόξα, μία βασιλεία, μία φύσις, μία Θεότης, μία δύναμις, ο άναρχος Πατήρ, ο συνάναρχος Υιός και το Πνεύμα το Άγιον’’, τώρα ακούεται η ανίερη και αντίθεη κορανική προτροπή «πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε Τριάδα» (κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171).

Αντί της διδασκαλίας της χριστιανικής αγάπης, θα ακούονται οι κορανιακές προτροπές του μίσους και την απάνθρωπης βίας όπως: «Θα σκορπίσουμε τον τρόμο στην καρδιά των ειδωλολατρών γιατί εξομοίωσαν με τον Αλλάχ άλλες θεότητες», «καταπολεμείστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία», «..κολυμπείστε μέσα στο αίμα τους, Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστάτε στους απίστους», «όταν συναντάτε απίστους να τους κτυπάτε στο λαιμό μέχρι να τους νικήσετε εντελώς…μέχρι να τους νικήσετε και δέστε τους ένα δεσμό σταθερό», «σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε».

Είναι πολύ λυπηρή εξέλιξη ο διορισμός μόνιμου ιμάμη στον Ναό της Αγίας Σοφίας. Αυτοί είναι οι καρποί των διαθρηκειακών διαλόγων με το Ισλάμ; Αυτό είναι το αντιμίσθιο των κορανικών δώρων; Αυτό είναι το αντιμίσθιο του χαρακτηρισμού του ανιέρου κορανίου ως ιερού; Αυτό είναι το αντιμίσθιο της δημιουργίας κατεύθυνσης μουσουλμανικών σπουδών, στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης; Αυτό είναι το αντιμίσθιο των διαθρησκειακών ολισθημάτων;

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ


ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕΣ ημερ. 24 .10., η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Μόσχας ενημερώθηκε από τον Πατριάρχη Κύριλλο για την, από 13-18 τρέχοντος, επίσκεψή του στη Μ. Βρετανία. 

Κατά την εν λόγω επίσκεψη, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης τέλεσε τη θεία λειτουργία στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Λονδίνου. Στη θεια λειτουργία ήσαν, συν τοις άλλοις, προσκεκλημένοι και παρέστησαν και ο Αγγλικανός πρίγκηπας του Κεντ Μάικλ, ο Αγγλικανός πριμάτος «αρχιεπίσκοπος» Κάντερμπουρυ Τζάστιν Γουέλμπυ, ο Αγγλικανός «επίσκοπος» Ρίτσαρντ Τσιάρτρ, ως και ο νούντσιος του Βατικανού στην Αγγλία «αρχιεπίσκοπος» Αντώνιο Μενίνι. 

Θλίβεται κανείς, πέραν πάσης αμφιβολίας, διαπιστώνοντας, ιδίοις όμμασι και μέσα από τα γεγονότα, ότι ο οικουμενιστικός κατήφορος συνεχίζεται ασταμάτητα. Το Πατριαρχείο της Μόσχας, είναι πασιφανές, συναγωνίζεται έντονα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς. Από πού ως πού ένας Αγγλικανός πρίγκηπας έχει θέση σε ορθόδοξη ακολουθία; Ούτε ορθόδοξος είναι, μήτε τέτοια προθέση έχει ο άνθρωπος. Ο Αγγλικανός πριμάτος πάλι; Αφού ο Αγγλικανισμός έχει προχωρήσει, συν τοις άλλοις, σε «χειροτονίες» γυναικών «ιερειών» και «επισκόπων» και ανέχεται, χωρίς την παραμικρή δυσκολία, την παρουσία ανάμεσα στο «ιερατείο» του και δεδηλωμένων ομοφυλόφιλων «επισκόπων», τι γυρεύει ο επικεφαλής του σε ορθόδοξη ακολουθία; Γιατί τον προσκαλούν ανερυθριάστως; 


Δεν μπορούσε να απουσιάζει από την οικουμενιστική αυτή σύναξη κι ο αντιπρόσωπος του κακοδόξου Πάπα κ. Αντώνιο Μενίνι. Κατά τη θεία λειτουργία αναγινώσκεται το Σύμβολο της Πίστεως. Άλλη πίστη έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, άλλη πρεσβεύουν Αγγλικανοί και Παπικοί. Μάτην γίνεται η εκφώνηση: “-Τας θύρας,τας θύρας!” Οι θύρες είναι ορθάνοικτες κι οι κακόδοξοι βρίσκονται στο ναό  σε τιμητικές θέσεις, προσκεκλημένοι και όχι παρείσακτοι. Οι ιεροί κανόνες παρέλκουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Τους αγνοούμε παντελώς και επιδεικτικώς. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να προάγονται οι κοσμικοί στόχοι του Ρωσικού Πατριαρχείου.

Monday, October 24, 2016

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΛΑ ΕΘΝΟΠΡΕΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΛΑ ΕΘΝΟΠΡΕΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στη “Ρομφαία”:

“Θα είναι απαράδεκτη μια συμφωνία η οποία θα ανεβάζει πέραν του 25% το ποσοστό εδάφους που θα παραμείνει στην κοινότητα που ήταν το 18% του πληθυσμού, ανέφερε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.

Θα αποτελεί, είπε, ύβρη και κοροϊδία εάν παρουσιαστούν προτάσεις για ποσοστό που να μην έχει ουσιαστική διαφοροποίηση από το σχέδιο Ανάν, βάσει του οποίου υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση βρισκόταν το 29% του εδάφους.

Εάν παρελπίδα, υπογράμμισε, επιχειρήσουν να επιβάλουν στο Κυπριακό τα δικά τους συμφέροντα, και ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν το απορρίψει, τότε η Εκκλησία θα καλέσει το λαό να πει ακόμα ένα «όχι» σε αυτούς που δεν ξέρουν παρά μόνον τα στυγνά τους συμφέροντα.

Επιτέλους, πρόσθεσε, πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας.”

Συγχαίρουμε θερμά και υικά τον Μακαριότατο Κύπρου επειδή μιλά ευθαρσώς και εκφράζει το φρόνημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνισμού της Κύπρου για το εθνικό μας θέμα.

Πολύ ορθά πράττει ο Μακαριότατος και οριοθετεί τις κόκκινες γραμμές λύσης του Κυπριακού και πολύ ορθά πράττει να προειδοποιεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μη φέρει προς έγκριση απαράδεκτο σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Σε εναντία περίπτωση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διαβεβαιώνει ότι η Εκκλησία θα καλέσει το λαό να απαντήσει με ένα νέο ηρωικό όχι σε όποια διχοτομική λύση προταθεί. Και είναι βέβαιο ότι ο λαός -το ποίμνιο της Εκκλησίας- θα ακούσει τη φωνή των ιεραρχών του και θα απορρίψει -όπως συνέβηκε και με το σχέδιο Ανάν- οποιαδήποτε διχοτομική λύση που θα έχει σαν τελικό στόχο την πλήρη Τουρκοποίηση της Κύπρου.

Το πιο πιθανόν, όμως, είναι ότι οι συνομιλίες δεν θα καταλήξουν σε λύση επειδή η Τουρκία αποκλείεται να κάνει τις στοιχειώδεις έστω αναγκαίες υποχωρήσεις για να βρεθεί λειτουργική λύση του Κυπριακού οπότε και δεν θα χρειαστεί να γίνει οποιονδήποτε δημοψήφισμα.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΜΟΝΑΧΗ


Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΜΟΝΑΧΗ
=====

Ἀναφέρει ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (†1989):

«Ἐπισκέφθηκα πρό ἐτῶν μεγάλη γυναικεία Μονή. Μεταξύ τῶν μοναζουσῶν, τίς ὁποῖες γνώριζα, ἦταν καί μία σχεδόν αἰωνόβια.Ὕπαρξη ὀλιγογράμματη, ἀλλά ἁγιασμένη.

Λόγῳ τοῦ γήρατος δέν σηκωνόταν πλέον ἀπ’ τό κρεβάτι. Καθόταν μόνο πάνω σ’ αὐτό. Πῆγα στό κελλί της.

Κλαίγοντας μοῦ εἶπε τό… παράπονό της:

“Ἄχ, αὐτή ἡ Γερόντισσα! Τήν παρακαλῶ νά μοῦ δίνη δουλειά νά κάνω ἐδῶ πάνω στό κρεβάτι, ἀφοῦ δέν μπορῶ νά σηκωθῶ ἄν δέν μέ κρατοῦν, καί αὐτή δέν μοῦ δίνει. Μπορῶ νά τυλίγω κουβάρια. Δέν μέ ἀφήνει, ὅμως. Μοῦ λέει ὅτι δούλεψα ὀγδόντα χρόνια στό Μοναστήρι. (Εἶχε μεταβῆ ἐκεῖ σέ ἡλίκα 16 ἐτῶν.) Ἀλλά ἔτσι ἐγώ τρώω δωρεάν τό ψωμί μου. Δουλεύουν ἄλλες καί ταΐζουν ἐμένα. Τί νά κάνω, ὅμως; Ἡ Γερόντισσα δέν ὑποχωρεῖ. Στενοχωρήθηκα τόσο πού δέν ἤθελα νά τρώω.

Ἀλλά μετά σκέφθηκα κάτι καί ἀναπαύθηκα. Σκέφθηκα νά κάνω συνέχεια προσευχή γιά ὅλους. Ἔτσι μοῦ φαίνεται σάν νά δουλεύω κι ἐγώ. Βλέπεις αὐτό τό κομποσχοίνι; (Μοῦ ἔδειξε ἕνα κομποσχοίνι πού εἶχε πολύ μεγάλους κόμπους.) Δέν τό ἀφήνω καθόλου ἀπ’ τά χέρια μου μέρα-νύκτα, ἐκτός ἀπό δύο-τρεῖς ὧρες κατά τίς ὁποῖες κοιμᾶμαι. Κάνω συνέχεια προσευχή γιά τή Γερόντισσα καί γιά τίς Καλόγριες πού δουλεύουν γιά νά τρώω ἐγώ. Ἀλλά κάνω καί γιά ἄλλους. Γιά τό Δεσπότη μας καί γιά τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, γιά τούς Ἱερεῖς, γιά τούς Κήρυκες, γιά τούς Ἄρχοντες, γιά τούς Δικαστές, γιά τό Στρατό, γιά τούς Χωροφύλακες, γιά τούς Δασκάλους, γιά τούς Μαθητές, γιά τίς χῆρες, γιά τά ὀρφανά, γιά ὅλους ὅσους θυμηθῶ. Ἔτσι αἰσθάνομαι λιγότερο βάρος στή ψυχή μου πού τρώω δίχως νά δουλεύω…”.

Δακρύζω ὅσες φορές φέρνω στή μνήμη μου τή σκηνή αὐτή. Ἔκτοτε δέν ξαναεῖδα τήν ὁσία ἐκείνη Μοναχή. Μετά ἀπό λίγους μῆνες ἀπῆλθε σέ ἄλλους κόσμους, γιά νά συνεχίζη ἐκεῖ τίς “ἐκ βαθέων” προσευχές της “γιά ὅλους ὅσους θυμηθῆ” (ἐλπίζω καί γιά μένα…), ἄν καί χωρίς πλέον τό χονδρό κομποσχοίνι της, τό ὁποῖο τάφηκε μαζί μέ τό ἱερό σκῆνος της…».

ΠΗΓΗ:

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, «Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ», ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012.

Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ


Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ
=====

4.) Προβάλλεται συνήθως ἡ εὐλογοφανής ἔνστασις ὅτι ὁ ὅρος Ἐκκλησία ἀποδίδεται καί εἰς τούς ἑτεροδόξους, ὄχι κατ' ἀκρίβειαν, ἀλλά συμβατικῶς, ὡς ἕνας τρόπος ἐκφράσεως καί συνεννοήσεως. Καί φέρονται ὡς παραδείγματα αἱ φράσεις «ἐκκλησία τοῦ Δήμου» εἰς τήν ἀρχαιότητα καί εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην «ἐκκλησία λαοῦ πᾶσα», «ἐκκλησία Ἰσραήλ», «ἐκκλησία ὁσίων», «ἐκκλησία πονηρευομένων» κ.λπ., ὅπου δηλοῦται ἡ σύναξις καί συνάθροισις τοῦ λαοῦ ἤ τῶν πιστῶν. Ἡ διαφορά τῆς μιᾶς ἀπό τήν ἄλλην περίπτωσιν εἶναι τεραστία.

Οἱ ἑτερόδοξοι καί κακόδοξοι συνάμα δέν θεωροῦν ἑαυτούς, οὔτε θεωροῦνται ἁπλῶς ὑπό τῶν ἄλλων ὡς μία θρησκευτική συνάθροισις, ἀλλ' ὡς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δηλ. Ἐκκλησία μέ κεφαλήν τόν Χριστόν. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, φερ' εἰπεῖν, πιστεύουν ὅτι ἀποτελοῦν τήν Μίαν καί μόνην Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἐνῷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θεωροῦν ὡς ἐλλειματικήν, διότι δέν δέχεται τό Παπικόν πρωτεῖον! Καί παρά ταῦτα ὑποστηρίζουν τήν «περί δύο πνευμόνων» τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικήν θεωρίαν των. Καί ἐντός τοῦ Προτεσταντικοῦ χώρου παρομοίως χαρακτηρίζεται ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ἐλλειματική καί μειονεκτική, διότι δέν ἀναγνωρίζει τάς χειροτονίας τῶν γυναικῶν καί τόν «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων!

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅταν τούς χαρακτηρίζομεν ὡς Ἐκκλησία δέν τούς ἀποκοιμίζομεν καί δέν συντελοῦμεν εἰς τόν ἐφησυχασμόν των, καθώς τούς ἀποκρύπτομεν τήν ἀλήθειαν, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ; Καί δέν θά λογοδοτήσωμεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἐν ἡμερᾳ Κρίσεως διά τήν πνευματικήν αὐτήν «Βαβέλ» καί τήν νόθευσιν ἤ ἀπόκρυψιν τῆς σῳζούσης Θείας Ἀληθείας τῆς θεόθεν ἀποκαλυφθείσης διά τῶν Προφητῶν καί ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι καί μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων φερομένων καί αὐτοαποκαλουμένων ὡς «Ἐκκλησιῶν»;


5. Ὅμως ἡ ἀλλοτρίωσις καί ἡ σοβαρά αὕτη ἀλλοίωσις προῆλθεν ἐκ τῆς παραδοχῆς θεωριῶν τινων ἀσυμβάτων πρός τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καί Κληρονομίαν. Ἀνεφέραμεν ἤδη τήν περί «δύο πνευμόνων θεωρίαν» καί ἕπονται: ἡ «θεωρία τῶν κλάδων», ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται ἐν τοῖς πράγμασιν, ἀφοῦ ἐξ ἐπισήμων χειλέων διακηρύσσεται ὅτι ὅλες οἱ «ἐκκλησίες», ὁμολογίες καί θρησκεῖες ἀποτελοῦν «ὁδόν σωτηρίας», ἐνῷ ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας ἡμῶν εὐτόνως διακηρύσσει: «Ἐγώ εἰμι ἡὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι'ἐμοῦ»[6]. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Δομήτωρ καί ἡ Κεφαλή τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἱδρύθη μέ τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν μεγάλην ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, καί οὐδεμιᾶς ἄλλης ψευδωνύμου καί ψευδεπιγράφου «ἐκκλησίας». Ὀφείλεται ἀκόμη (ἡ ἀλλοίωσις αὕτη καί ἀλλοτρίωσις) καί εἰς τήν ἐκ Πατριαρχικῶν χειλέων διακηρυχθεῖσαν καί μή ἀνακληθεῖσαν εἰσέτι ἐπισήμως ἄποψιν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Μία, Ἁγία, ἀλλά διεσπασμένη ἐν χρόνῳ Ἐκκλησία», ὅπερ εἰσάγει καινοφανῆ ἐκκλησιολογίαν, ἀλλά καί εἰς τόν χαρακτηρισμόν τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ὡς «Ἁγιωτάτου Πρεσβυτέρου Ἀδελφοῦ» καί τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ ὡς «Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας», ἐνῷ ἐκεῖνος μέν ὡς ἰσόβιος ἀρχηγός Κράτους θεωρεῖται ὡς καθαιρετέος ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὀπαδοί δέ αὐτοῦ ὡς ἀπεσχισμένοι ὄντες καί ἀκοινώνητοι, λόγῳ τῶν σοβαρῶν αἱρετικῶν ἀποκλίσεών των εἰς τά θέματα Πίστεως καί Παραδόσεως (ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὡς γνωστόν, διεκήρυξεν ὅτι τούς Ὀρθοδόξους χωρίζουν ἀπό τούς Λατίνους οὐσιώδεις διαφοραί καί ὄχι ἀσήμαντα πράγματα ἤ ὀνόματα), δέν δύνανται νά χαρακτηρισθοῦν ἀπό δογματικῆς καί θεολογικῆς ἀπόψεως ὡς Ἐκκλησία.

ΤΑ ΠΕΡΙ ‘’ΔΗΘΕΝ’’ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Δ. ΚΕΡΑΜIΔΑ


ΤΑ ΠΕΡΙ ‘’ΔΗΘΕΝ’’ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Δ. ΚΕΡΑΜIΔΑ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Ο κ. Δημήτρης Κεραμιδάς, ο οποίος είναι διδάσκων στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Angelicum της Ρώμης, σε κείμενό του που τιτλοφορείται «Ορθόδοξοι και Καθολικοί και η κοινή ευθύνη της συνοδικότητας – Σκέψεις πάνω στο κείμενο του Κιέτι» που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο www.amen.gr, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «…Με τον τρόπο αυτό οι καλές προθέσεις  για την οικοδομή της ενότητος θα αποκτούσαν μια συγκεκριμένη αναφορά, πέρα από τις ατομικές (και εξόχως αντισυνοδικές) ιδέες θεολόγων και ιεραρχών -και των δύο Εκκλησιών- που υποβοηθούμενοι» από μια ορισμένη ανεπάρκεια στην κοινοποίηση των οικουμενικών κεκτημένων στην εκκλησιαστική βάση, εμφανίζονται πρόθυμοι να προστατέψουν την καθαρότητα της πίστης από…δήθεν δογματικές εκτροπές».

Γιατί δεν κάνει αναφορά ο κ. Δημήτρης Κεραμιδάς, ο οποίος είναι διδάσκων στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Angelicum της Ρώμης, στις κακόδοξες ατομικές (και εξόχως αντισυνοδικές) εξάρσεις των παπικών πλανών του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου και της δογματικής διαστροφής του ‘’αλαθήτου’’; Για την αντισυνοδικότητα του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου και τη δογματική εκτροπή του ‘’αλαθήτου’’, έπρεπε να ομιλεί όταν αναφέρεται σε  ατομικές (και εξόχως αντισυνοδικές) συμπεριφορές και ‘’ιδέες’’.

Ποιες είναι οι ‘’δήθεν’’ δογματικές εκτροπές που αναφέρει; Αγνοεί τις παπικές πλάνες που παρεισέφρησαν μετά το Σχίσμα του 1054 μ. Χ., ο κ. Δημήτρης Κεραμιδάς, ο οποίος είναι διδάσκων στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Angelicum της Ρώμης;  Διαφωνεί με τις φράσεις του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού που λέγει ότι «ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν και δια τούτο αυτών εχωρίσθημεν» και «αιρετικοί εισίν άρα και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν»;

Η αιρετική προσθήκη του Filioque, η οποία ήταν και η κύρια αιτία του Σχίσματος παρέμεινε. Δεν είναι δογματική εκτροπή; «Η και ‘’εκ του Υιού’’ εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος εισάγει την διαρχίαν ή τον ημισαβελλιανισμόν εις την Αγίαν Τριάδα, υποτιμά το Άγιον Πνεύμα και παραποιεί όλην την Τριαδολογίαν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (Oρθοδοξία και Παπισμός).   

Η κακοδοξία του Παπικού εξουσιαστικού πρωτείου, με την αυθαίρετη παρερμηνεία του σχετικού Αγιογραφικού χωρίο, τι αποτελεί; Το παπικό αλάθητο, το οποίο ως δόγμα θεσπίστηκε το 1870 μ.Χ. στην Α΄ Σύνοδο του Βατικανού, δεν είναι δογματική εκτροπή;

Η αυθαίρετη χρήση αζύμου άρτου στη Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί εκτροπή; Η θέσπιση της εορτής της Ασπόρου Συλλήψεως της Θεοτόκου 1140 μ.Χ. και που ακολούθως το έτος 1854 μ.Χ. με τον Πάπα Πίο Θ΄ θεσπίστηκε ως δόγμα, δεν αποτελεί δογματική εκτροπή; Η Μαριολατρεία επίσης των Παπικών, αποτελεί την πρέπουσα τιμή στην Υπεραγία Θεοτόκο;

Η μη παραδοχή από μέρους των Παπικών της διάκρισης ουσίας και ενεργείας του Θεού, με τη συνεπακόλουθη άρνηση της αποδοχής της Ορθόδοξης Θεολογίας του Ακτίστου Φωτός, δεν αποτελεί δογματική εκτροπή; Ο κ. Δημήτρης Κεραμιδάς, ο οποίος είναι διδάσκων στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Angelicum της Ρώμης, δεν είδε δογματικές εκτροπές στον Παπισμό;

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ …


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ …

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ε.έ. τρεις επίσκοποι συλλειτούργησαν στην (πολωνόφωνη) εκκλησία του Γενεθλίου της Θεοτόκου των Βρυξελλών. Πρόκειται για τον μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, τον μητροπολίτη Βελγίου (του Οικουμενικού Θρόνου) κ. Αθηναγόρα και τον επίσκοπο του Πατριαρχείου Γεωργίας για το Βέλγιο κ. Δοσίθεο. Μαζί τους συλλειτούργησαν και ιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, Έλληνες και ένας Φινλανδός, του Πατριαρχείου Μοσχας, όπως κι ο Πολωνός προϊστάμενος του ναού. Απουσίασαν όμως ετερόδοξοι … 

Μιλώντας, μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ανέφερε, συν τοις άλλοις, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έφερε σαν παράδειγμα την πολωνόφωνη ενορία των Βρυξελλών (που υπάγεται στο οικουμενικό Πατριαρχείο) σαν μοντέλο προς επίλυσιν του προβλήματος της Ορθοδόξου Διασποράς. Η αναφορά του Παναγιώτατου έγινε τον παρελθόντα Ιούνιο στο Κολυμβάριο, κατά την εκεί Σύναξη των Δέκα Προκαθημένων και των συνοδειών αυτών. 

Η ενότητα των απανταχού Ορθοδόξων φαίνεται εν πρώτοις και κυρίως κατά τη Θεία Λειτουργία. Γι’ αυτό είναι απαράδεκτη κάθε προσπάθεια μυστηριακής κονωνίας μετά των εκτός της Εκκλησίας ετεροδόξων (ήγουν των οιωνδήποτε αιρετικών). Η διακήρυξη του Κολυμβαρίου περί «ετεροδόξων Εκκλησιών» είναι και ανωφελής και μάταια διότι, εφόσον εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει (μεταξύ ημών και αυτών) «εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα», είναι, εκτός από παντελώς απαράδεκτος ορθόδοξως, και άκρως επικίνδυνος. 


Τώρα αναφορικά με τα διαδραματισθέντα στο Κολυμβαριο και δη τα περί Διασποράς αποφασισθέντα, το αποτέλεσμα υπήρξε ως γνωστόν, σχεδόν μηδενικό. Το προβλημα της Διασποράς ΔΕΝ επιλύθηκε κι η «λύση» των επισκοπικών κατά χώραν συνελεύσεων δεν λέει τίποτε άλλο, παρά ότι το πρόβλημα υφίσταται. Φυσικά δεν συμφωνούμε με την άποψη του Πατριαρχείου της Μόσχας, ούτε και με την υπ’ αυτού ερμηνεία του 28ου κανονος της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, πολλώ δε μάλλον με τον μεγαλορωσσικό εθνοφυλετισμό. Όμως η Ορθοδοξία μας ΔΕΝ πρέπει να εξαντλείται σ΄ένα ιερό κανόνα μόνο. ΟΛΟΙ οι ιεροί κανόνες έχουν το αυτό κυρός, αν θέλουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας.